Zoznam overených meračov

Zoznam overených meračov obsahuje overené M-Bus merače ktoré boli odskúšané a sú plne funkčné s našimi Ethernet na M-Bus prevodníkmi v režime Smart M-Bus application. Zoznam obsahuje príklady vyčítaných údajov v rôznych formách spracovania - HTML, XML, XML REST a CSV.

Ethernet prevodníky v režime Smart M-Bus application spracovávajú len štandardné M-Bus odpovede bez špecických údajov, ktoré si definujú samotný výrobcovia. Špecifické údaje je možné z meračov vyčítať len priamou M-Bus komunikáciou a následným spracovaním M-Bus odpovede v nadriadenom komunikačnom systéme. V režime Smart M-Bus application sú ukladané odpovede na základnú výzvu vyčítania dát REQ_UD2.

Kompatibilita meračov s ostatnými M-Bus prevodníkmi na RS485 a RS232 je zaručená. Všetky prevodníky spĺňajú M-Bus špecifikáciu.

Elektromery


inepro PRO370

Trojfázový elektromer 3x230V/400V s meraním prúdu do 65A spĺňajúci Európsku direktívu MID (Measuring Instruments Directive).
Výrobca: inepro
Typ merača: Elektromer
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
HTML export / tabuľka meračov

Elektromery Crompton Instruments / TE Connectivity s prídavným modulom DRM-M

DRM-M je optický infračervený communikačný systém pre M-Bus od firmy TE Connectivity. Je to prídavný modul ktorý umožňuje komunikáciu s TE elektromermi pomocou M-Bus rozhrania. Tento modul je použiteľný s nasledujúcimi skupinami výrobkov firmy TE:
- Energy Meter Single-phase, Direct Connection
- Energy Meter Three-phase, CT Operated
- Energy Meter Three-phase, Direct Connection
Nie všetky elektromery z týchto skupín potrebujú tento modul pre M-Bus komunikáciu a tu uvádzaná kompatibilita sa momentálne vzťahuje len ku komunikácii cez prídavný modul.
Výrobca: Crompton Instruments / TE Connectivity
Typ zariadenia: Prídavný M-Bus modul pre elektromery
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

Merače tepla


Itron CF Echo II

Modulárny merač tepla s ultrazvukovým prietokomerom. Kompatibilita platí pre merač vybavený M-Bus komunikačnou doskou.
Výrobca: Itron
Prídavný modul: M-Bus doska
Typ merača: Merač tepla
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

LandisGyr 2WR5

Merač tepla s ultrazvukovým prietokomerom.
Výrobca: Landis+Gyr
Typ merača: Merač tepla
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

MULTICAL 66

Merač tepla. S možnosťou pripojenia prietokomeru. Umožňuje aj dodatočné pripojenie elektormerov alebo vodomerov.
Výrobca: Kamstrup
Typ merača: Merač tepla
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

MULTICAL 602

Modulárny merač tepla s prietokomerom.
Tu uvádzaná kompatibilita bola testovaná len na merači MULTICAL 602 ktorý bol vybavený Wireless M-Bus modulom s 2 impulznými vstupmi.
Výrobca: Kamstrup
Typ merača: Merač tepla
Poznámka: Merač vybavený Wireless M-Bus modulom. Merač vyčítaný cez Wireless M-Bus Kamstrup koncentrátor.
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

SensoStar 2U

Merač tepla s ultrazvukovým prietokomerom.
Výrobca: Engelmann
Typ merača: Merač tepla
Poznámka: Pozor merač má obmedzenie max. 24 komunikácií za 24 hodín. Po prekročeni tohto počtu vyčítaní prestane
merač komunikovať.
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

SensoStar U (S3)

Merač tepla s ultrazvukovým prietokomerom.
Výrobca: Engelmann
Typ merača: Merač tepla
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

Supercal 531

Multifunkčné intergačné zariadenie vhodné pre meranie tepla a prietoku.
Výrobca: Sontex
Typ merača: Merač tepla
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

Vodomery


Vodomery Itron s komunikačným modulom Itron Cyble M-Bus

M-Bus rozharnie pre vodomery Itron. Použiteľné s celou produktovou radou vodomerov Itron:
Flodis, Flostar M, Medis Cyble, System MK, System V, Unimag, Unimag Cyble.
Výrobca: Itron
Typ zariadenia: Prídavný M-Bus modul pre vodomery
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

Vodomery Sensus s komunikačným M-Bus modulom Residia ver.2.2

M-Bus rozharnie pre vodomery Sensus použité s vodomermi ResidiaJet™.
Výrobca: Sensus
Typ zariadenia: Prídavný M-Bus modul pre vodomery
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

WEHRLE MODULARIS vodomery s M-Bus modulom

Výrobca: WEHRLE
Typ zariadenia: Vodomer s M-Bus modulom
Poznámka: Príklad dát je zo základnej M-Bus odpovede.
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

Ostatné (prevodníky S0/M-Bus a pod.)


M-Count 2C

Impulzný adaptér pre M-Bus s logovaním na príjem a spracovanie impulzov z jedného alebo dvoch meračov spotreby s impulzným výstupom.
Výrobca: Cynox
Typ zariadenia: Impulzný adaptér s logovaním pre zbernicu M-Bus
Poznámka: Adaptér ponúka kompletnú parametrizáciu a časové údaje, dokáže prerátavať impulzy na merané hodnoty. Vyčítané údaje závisia od nastavení adaptéra a nemusia byť len počet snímaných impulzov.
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

PadPuls M1

Impulzný adaptér pre M-Bus na príjem a spracovanie impulzov z jedného merača spotreby s impulzným výstupom.
Výrobca: Relay
Typ zariadenia: Impulzný adaptér pre zbernicu M-Bus
Poznámka: Údaj z merača je 6 byte-ový. Konverzia do dekadického číselného výpisu prebieha len do veľkosti 4 byte-ov = 4.29 x 109 (maximálna hodnota). Hodnota o veľkosti 6 byte-ov zostáva vždy zachovaná v hexa výpise.
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

Siemens AEW21.2

Impulzný adaptér pre M-Bus na príjem a spracovanie impulzov z jedného alebo dvoch meračov spotreby s impulzným výstupom.
Výrobca: Siemens
Typ zariadenia: Impulzný adaptér pre zbernicu M-Bus
Exporty hodnôt: Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov

Siemens AEW310

Impulzný adaptér pre M-Bus na príjem a spracovanie impulzov z jedného alebo dvoch meračov spotreby s impulzným výstupom.
Výrobca: Siemens
Typ zariadenia: Impulzný adaptér pre zbernicu M-Bus
Exporty hodnôt: Príklad CSV exportu
Príklad XML exportu
Príklad XML REST exportu
HTML export / tabuľka meračov